Gå till lärmiljö           FI   EN  SV

mies ja ipad 864x576

5. Modul

Produktivitet

Beskrivning:

Produktivitet är en förutsättning för lönsamhet och tillväxt. Vilka faktorer är viktiga för att förbättra produktiviteten hos skogliga entreprenadföretag? I denna modul introduceras hur du kan nyttja skogsmaskinens produktionsdata för uppföljning av din verksamhet, och du får bekanta dig med ett flertal verktyg som kan hjälpa dig att tolka siffrorna. Här ges du information, verktyg och analysmetoder som kan förbättra ditt företags produktivitet.     

Modulen skapar genom övningar och tillhörande berättelser en interaktiv lärandeprocess. Exempelvis behandlas:

  • Skogsmaskiners produktivitet som koncept – historik och nutid
  • Sambandet mellan produktivitet och lönsamhet
  • Skogsmaskinförarens betydelse för produktiviteten – bättre resultat med utbildning och motivation
  • Maskindata och dess roll i produktivitetsutvecklingen – vilken nytta har det för dig och företaget? Enkla steg för att analysera maskindata med mångsidiga verktyg. 
  • Big data och dess betydelse för verksamhetsstyrning – hur kan du förbättra ditt företag genom att samla in, följa upp och analysera data från skogsmaskiner.      
European Union

This project has received funding from the Northern Periphery and Arctic Programme / the European Regional Development Fund.