Gå till lärmiljö           FI   EN  SV

Mer Info

Var ligger ursprunget av BOOST Site?

BOOST Site-portalen drivs och uppdateras av FOBIA-projektet. Projektets syfte är att stärka konkurrenskraften hos skogsentreprenadföretag som verkar i de norra och perifera delarna av Finland, Sverige, Skottland och Irland. Bakgrunden till projektet är företagens behov av att förbättra sin förmåga att möta utmaningar och förändringar inom branschen. Exempelvis lider många skogsentreprenadföretag av dålig lönsamhet, och har inte resurser till att utveckla sin verksamhet och attrahera kompetent arbetskraft i tillräckligt stor utsträckning.   

FOBIA beskriver framgångsrika affärsmodeller och utvecklar verktyg för bättre produktivitet och lönsamhet. Även entreprenörens och de anställdas välmående beaktas. Resultat från projektet har använts för att utveckla dessa kursmoduler som skogsentreprenörer och andra intresserade kan ta del av oavsett tid och plats. 

På BOOST Site-portalen kommer vi presentera de viktigaste resultaten från projektet. Vi kommer erbjuda entreprenörer den senaste kunskapen om skogsentreprenadföretagande, samt ett unikt utbildningspaket i management och ledarskap för skogliga entreprenörer.

Boostsite Logo
European Union

This project has received funding from the Northern Periphery and Arctic Programme / the European Regional Development Fund.