Gå till lärmiljö           FI   EN  SV

Business Manegement 864x576

4. Modul

Företagsledning

Beskrivning:

Lönsamt företagande är sällan en slump! Systematisk och målinriktad ekonomisk styrning är grunden för framgångsrikt företagande. I denna modul förbättrar du dina kunskaper om företagets ekonomi och lär dig grunderna för ett lönsamt företagande.

Modulen behandlar:

- Affärsplanering
- Företagsformer
- Finansiering
- Budgetering
- Skatter
- Kostnadsberäkning och prissättning
- Bokslutsanalys
European Union

This project has received funding from the Northern Periphery and Arctic Programme / the European Regional Development Fund.