Gå till lärmiljö           FI   EN  SV

3. Modul

Effektivt ledarskap

Beskrivning:

Den här modulen sporrar dig att utforska skillnaden mellan att vara en manager och att vara en ledare. Här presenteras idéer om vad som kännetecknar en bra ledare, och hur dessa teorier kan appliceras i det lilla företagets verksamhet. Du kommer även få en möjlighet att reflektera över din egen ledarskapsstil och du ges några nyckelkunskaper som du kan använda dig av i ditt företagande eller på din arbetsplats.

Följande teman tas upp:

  • Jag som ledare – dra nytta av att vara dig själv
  • Management och ledarskap – vad är skillnaden?
  • Teorier och studier om ledarskap
  • Vad är superbt ledarskap?
  • Vikten av kommunikation
  • Konsten att delegera
  • Hantering av över- och underprestationer
European Union

This project has received funding from the Northern Periphery and Arctic Programme / the European Regional Development Fund.