mies ja ipad 864x576

5. Moduuli

Operatiivinen tuottavuus

Kuvaus:

Tuottavuus on kasvun ja kannattavuuden edellytys. Mikä tuottavuuden kehittämisessä on keskeistä metsalan yrityksillä? Tässä moduulissa tutustut mm. metsäkonedatan hyödyntämiseen yrityksen johtamisessa sekä moniin työkaluihin, jotka helpottavat konedatan tulkintaa. Tässä moduulissa esitellään ja otetaan hyötykäyttöön tietoa, työkaluja ja metodeja yritysten toiminnan tehokkuuden analysointiin ja parantamiseen.

Moduuli on rakennettu tehtävien ja niitä yhdistävien tarinoiden avulla vuorovaikutteiseksi oppimispoluksi. Moduulissa käsitellään mm. seuraavia aihealueita:

  • Metsäkonetyön tuottavuus käsitteenä - historiaa ja nykyaikaa
  • Tuottavuuden ja kannattavuuden välinen lähisukulaisuus
  • Kuljettajan rooli tuottavuuspelissä - koulutuksella ja motivoinnilla hyviin tuloksiin
  • Konedatan hyödyntäminen suorituskyvyn johtamisessa - mittaako mittalaite lisäarvoa urakanantajalle vai sinulle? Konedata haltuun monipuolisten työkalujen avulla.
  • Datamassat johtamisen apuna - miten kerätään, seuratasan ja analysoidaan metsäkoneen tuottamaa tietoa yrityksen toiminnan parhaaksi
European Union

This project has received funding from the Northern Periphery and Arctic Programme / the European Regional Development Fund.