Tietoa meistä

Mistä BOOST Site tulee?

BOOST Site -portaalin tarjoaa ja sen ylläpidosta vastaa FOBIA-projekti. FOBIAn tavoite on vahvistaa Suomen, Ruotsin, Skotlannin ja Irlannin pohjoisilla ja syrjäseuduilla toimivien metsäpalveluyritysten kilpailukykyä. Projektin taustalla on tarve parantaa metsäpalveluyritysten kykyä vastata muuttuvan liiketoiminnan ja metsäalan toimintaympäristön haasteisiin.

Yrittäjien liiketoimintaosaaminen ei aina vastaa lisääntyviä vaatimuksia. Ajanpuute ja pitkät välimatkat rajoittavat uusien taitojen hankkimista. Lisäksi monien yritysten kannattavuus on heikko, minkä vuoksi niillä on vaikeuksia kehittää liiketoimintaa ja palkata osaavaa työvoimaa.

Projektissa poistetaan näitä esteitä

  • Esittelemällä uusia liiketoimintamalleja
  • Tarjoamalla työkaluja toiminnallisen tehokkuuden
    parantamiseen sekä
  • Kehittämällä yrittäjien liiketoimintaosaamista erityisesti
    sähköisiä alustoja hyödyntäen

BOOST Site -portaalissa olemme koonneet yhteen FOBIA-projektin tulokset ja tarjoamme yrittäjille uusinta tietoa toimialalta sekä ainutlaatuisen metsäalan johtamiskoulutuspaketin.

Boostsite Logo
European Union

This project has received funding from the Northern Periphery and Arctic Programme / the European Regional Development Fund.