riskienhallinta 864x576

6. Moduuli

Riskienhallinta ja lainsäädäntö (englanniksi)

Tämä moduuli on tarjolla tällä hetkellä vain englanniksi.

Kuvaus:

Mitä sinun tulisi tietää työlainsäädännöstä,  työehtosopimuksista ja muusta keskeisestä lainsäädännöstä? Entä miten varaudut yritystoiminnnan riskeihin?

European Union

This project has received funding from the Northern Periphery and Arctic Programme / the European Regional Development Fund.