Siirry oppimisympäristöön           FI   EN  SV

3. Moduuli

Vaikuttava johtajuus (englanniksi)

Tämä moduuli on tarjolla tällä hetkellä vain englanniksi.

Kuvaus:

Tässä moduulissa pohditaan ihmisten ja asioiden johtamisen eroja ja merkityksiä. Käymme läpi hyvän johtamisen ideoita ja teorioita. Pääset myös peilaamaan moduulin sisältöä ja ajatuksia omaan johtajuuteesi.

Moduulissa käsitellään mm. seuraavia aiheita:

  • Minä johtajana - persoona peliin
  • Johdanko asioita vai ihmisiä - eroja ja yhtäläisyyksiä
  • Johtamisen teoriat ja mallit
  • Huippujohtajuus - mitä se on?
  • Viestintä johtamisessa
  • Delegointi
  • Suoritukyvyn johtaminen / ali- ja ylisuorittaminen
  • Ristiriitojen ratkaiseminen
  • Kehittäminen ja valmentajuus johtamisessa
European Union

This project has received funding from the Northern Periphery and Arctic Programme / the European Regional Development Fund.