Gå till lärmiljö           FI   EN  SV

Logs Cutting Wood Cutter Closeup Photo. Gasoline Wood Cutter in Action.

7. Modul

Affärsmodeller

Beskrivning:

Att skapa mervärde för sina kunder är grunden för ett lönsamt företag. Nya affärsmodeller kan hjälpa dig att skapa mer värde, och att anpassa företaget till rådande marknadsförutsättningar. I denna modul introduceras verktyget Business Model Canvas, som kan hjälpa dig att analysera och utveckla affärsmodeller inom den skogliga sektorn. 

European Union

This project has received funding from the Northern Periphery and Arctic Programme / the European Regional Development Fund.