ponsse fobia

8. Moduuli

Fiksut sopimukset ja konehankinnat yrityksen talouden tukena (ruotsiksi)

Tämä moduuli on tarjolla tällä hetkellä vain ruotsiksi.

Kuvaus:

Yrittäjyys ei rajoitu pelkkään oman erikoisalan osaamiseen. On tärkeää tuntea talouden perusteet, avainluvut ja käsitteet yrittäjän näkökulmasta. Yritystoimintaan kuuluu muun muassa sopimusten tekoa ja laiteinvestointeja, joiden perusteita opit tässä moduulissa. Onnistuneet urakkasopimukset muodostavat kannattavan koneyrittäjyyden perustan ja turvaavat yritystäsi kustannusten nousua vastaan. Suunnitelmalliset ja oikein ajoitetut koneinvestoinnit takaavat tuottavan ja kehittyvän puunkorjuuprosessin.